Ερευνητικά έργα

Project BRIDGE

Τα serious games είναι μια γνωστή πρακτική για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της άνοιας με ήπια και μέτρια συμπτώματα μέσω της τόνωσης των γνωστικών ικανοτήτων. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι τα παραδοσιακά παιχνίδια θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο.

 

Το έργο Bridge στοχεύει στη δημιουργία παιχνιδιών για τη θεραπεία των γνωστικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων της άνοιας μέσω διαφόρων εργαστηρίων με τη συμμετοχή νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων.

SmartBin

Η ιδέα SMARTBIN είναι να κατασκευαστεί ένας έξυπνος κάδος απορριμμάτων ο οποίος θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ενημέρωσης ως προς την καθημερινή πληρότητα των σκουπιδιών και την καταγραφή των κάδων, αξιοποιώντας την περιοχή του διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things).

EL-EDUROBOT

Κατασκευή ενός ρομποτικού συστήματος με συναισθηματική νοημοσύνη, για χρήση σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ERASMUS+

CONTACT
US

We are constantly looking for new partners who share the same interests as us and have the same passion for research and development. If you have any questions about the Robotics, Embedded and Integrated Systems Laboratory, please do not hesitate to contact us.